نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
Iran Food & Hospitality
ir ایران, تهران
27-30 مه 2017

Iran Food & Bev Tec
ir ایران, تهران
27-30 مه 2017

Iran Agro
ir ایران, تهران
27-30 مه 2017

CONFAIR
ir ایران, تهران
02-05 ژوئيه 2017

TABRIZ AUTOEXPO
ir ایران,   تبريز
17-21 اکتبر 2017

IEE INTERNATIONAL ELECTRICITY EXHIBITION
ir ایران, تهران
06-09 نوامبر 2017

Modern House, Building Tech Exhibition
ir ایران,   تبريز
07-10 ژانويه 2018